RESTSCHULD MEEFINANCIEREN

Sinds 1 januari 2014 kun je een restschuld meefinancieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke maatregel die als doel heeft de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Tot nu toe restschuld moeilijk te financieren
In Nederland is er op dit moment een grote groep huiseigenaren van wie het ‘huis onder water staat’. Dat wil zeggen dat hun hypotheek groter is dan de waarde van de woning. Als zij de huidige woning verkopen, houden zij een restschuld over. Tenminste als ze geen spaargeld hebben (binnen of buiten de hypotheek opgebouwd) om die restschuld af te betalen. Tot nu toe was het moeilijk om een restschuld mee te financieren. Onder andere omdat dit binnen NHG niet was toegestaan. En geldverstrekkers zijn heel voorzichtig om een restschuld mee te financieren in de hypotheek voor een nieuwe woning. Die geldverstrekker loopt tenslotte toch meer risico (gaat een ‘veel’ hogere lening aan dan de woning waard is).

NHG regeling
NHG staat onder voorwaarden toe dat (sinds 1 januari 2014) de restschuld meegefinancierd wordt. Een belangrijke voorwaarde is dat de huidige hypotheek met NHG is verstrekt. Gelukkig heeft de grootste groep huiseigenaren met een restschuld de afgelopen jaren een hypotheek met NHG afgesloten. Maar de groep die zonder NHG heeft afgesloten kan dus geen gebruik maken van de NHG regeling. Een andere voorwaarde is dat er geen beroep gedaan is op de NHG garantieregeling. De geldverstrekker mag dus geen verliesdeclaratie ingediend hebben bij NHG.

Voorwaarden lening
De nieuwe hypotheek moet binnen een jaar worden aangegaan (bepalend is de offertedatum voor de aan te kopen woning). De hypotheek mag in beginsel niet groter zijn dan de zogenaamde kosten grens. Die ligt per 1 januari 2016 op € 245.000. Het is mogelijk om de restschuld mee te financieren boven deze kostengrens. Dan gelden wel extra voorwaarden. De toetsing is dan strenger. Dit extra deel wordt getoetst als financiële verplichting  in plaats van voor een hypotheek. Waardoor de kans groter is dat de hypotheek niet haalbaar is op het inkomen. Voor de geldverstrekker geldt voor dit deel de garantieregeling niet (dit wordt een niet-NHG deel).Het inkomen van de huiseigenaren moet voldoende zijn om de totale hypotheeklasten te dragen. En er geldt een extra eis voor de looptijd van de hypotheek. Het gedeelte van de lening dat betrekking heeft op de restschuld moet op de kortst mogelijke periode volledig worden afgelost. Waarbij het uitgangspunt is wat volgens de normen van NHG maximaal de maandlasten mogen zijn op basis van het inkomen.

Rol geldverstrekkers
Belangrijk voor het succes van deze maatregel is de mate waarin geldverstrekkers zich kunnen vinden in de voorwaarden die NHG stelt. Een potentiële bottleneck is bijvoorbeeld de periode van een jaar die kan zitten tussen verkoop van de oude woning en de aankoop van een nieuwe woning. De kans is aanwezig dat geldverstrekkers alleen bereid zijn om de restschuld mee te financieren wanneer de nieuwe woning en de oude woning op elkaar aansluiten. Niet alle huiseigenaren met een restschuld komen in aanmerking voor de nieuwe regeling. We hebben al genoemd de huiseigenaren die nu geen NHG hebben. Maar ook de groep die voor de nieuwe woning niet in aanmerking komt voor NHG zal groeien, omdat de kostengrens de komende jaren fors daalt. Belangrijk is daarom dat geldverstrekkers ook voor deze groep huiseigenaren een duidelijk en ruimhartig beleid hanteren om de restschuld mee te financieren. Waarbij uiteraard wel het inkomen van de huiseigenaar voldoende moet zijn om de totale lasten te dragen.

Stel een vraag


Uw naam *

Telefoonnummer

Uw email *

Uw vraag

Beveiligingsvraag *