Hoe helpt de aankoopadviseur je?

Een onafhankelijk aankoopmakelaar/aankoopadviseur adviseert objectief en eerlijk, hij geeft een volledige begeleiding bij de aankoop van woningen.

Onafhankelijk wil zeggen dat de aankoopadviseur geen enkel belang of aandeel in de verkoopmarkt van woningen heeft.

Door de grote kennis van de Zeeuwse markt, de benodigde certificeringen en de constante bij-scholing ben je verzekerd van een professioneel advies op het gebied van aankoop en taxatie.

Aankoopbegeleiding

Er is een verschil tussen de verkoopmakelaar en de aankoopmakelaar. De verkoopmakelaar zal zeker bereid zijn informatie te geven over de woning. Maar hij spreekt namens de verkoper en behartigt ook de belangen van de verkoper. Wie bij de aanschaf van een woning advies van een makelaar wil, doet er goed aan een aankoopmakelaar in te schakelen!

Bezichtiging

De eerste bezichtiging doe je als koper zelf. Wanneer je dan tot de conclusie komt de woning te willen kopen schakel je een aankoopmakelaar in.
De aankoopadviseur gaat mee tijdens de tweede bezichtiging. Na deze bezichtiging wordt besproken:

  • Wat zijn exact je woonwensen en in hoeverre voldoet de woning daaraan?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de woning, is er sprake van achterstallig onderhoud, moet er verbouwd worden, zit er asbest in de woning?
  • Hoe zit het met de omgeving, komt er een bedrijf in de buurt, wordt er in de toekomst nieuwbouw gerealiseerd?
  • En het belangrijkste “Wat is de reële waarde van de woning?”.

Onderzoek

De koper van een woning heeft onderzoeksplicht. De aankoopmakelaar assisteert je daarbij. Gegevens die onder meer onderzocht worden zijn: kadaster, bestemmingsplan, erfdienstbaarheden, de financiële situatie van de VvE bij appartementen enz.

Onderhandeling

Op het moment dat je besluit de woning te willen kopen, gaat de aankoopadviseur voor je onderhandelen. Je bespreekt vooraf de strategie en maakt afspraken over onder andere de maximaal te betalen prijs, de oplevering van de woning, ontbindende voorwaarden, het overnemen van roerende zaken en eventuele aanvullende voorwaarden.

Tijdens de onderhandeling houdt hij je op de hoogte van de voortgang, word het bod geaccepteerd of afgewezen, ga je het bod verhogen of niet.

Vanaf het moment dat je het eerste bod doet op de woning, moet je erop berekend zijn ook eigenaar van de woning te worden. Dit kan soms sneller zijn dan je denkt. Het gebeurt soms binnen een dag, maar het kan ook gemakkelijk een week of meer duren.

Gefeliciteerd!

De koop is rond. De mondelinge afspraken die er gemaakt zijn, moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge koopovereenkomst is namelijk niet rechtsgeldig.

Koopovereenkomst

De verkopend makelaar of de notaris zorgt voor het opmaken van de koopovereenkomst. Hierin worden de mondelinge afspraken vastgelegd. Het gaat hierbij naast de prijs ook om de overige voorwaarden. Als koper bepaal je meestal de notaris, dit wordt ook in de koopovereenkomst vastgelegd. De aankoopmakelaar controleert het concept en pasy dit waar nodig aan. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat alle zaken juist op papier staan.

De koopovereenkomst wordt als eerste door de verkoper getekend, hier zorgt de verkopend makelaar voor. De aankoopadviseur zorgt ervoor dat de koper de koopovereenkomst kan onderteken. Hiervoor maakt hij een afspraak om tevens alle onderdelen van de koopovereenkomst uitgebreid toe te lichten. Na het tekenen van de koopovereenkomst heb je als koper nog drie dagen bedenktijd. Binnen deze drie dagen kun je alsnog van de aankoop afzien. Dit geldt niet voor de verkoper. Als de hypotheekverstrekker reeds bekend is, zorgt hij dat deze een afschrift van de koopovereenkomst krijgt. Ook de notaris krijgt een afschrift.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst worden ‘ontbindende voorwaarden voor financiering’ opgenomen. Dit betekent dat als het niet mogelijk is om een hypotheek rond te krijgen, je van de koop kan afzien. Na de aankoop moet je dus als koper ervoor zorgen zo snel mogelijk de hypotheek rond te krijgen.

Bouwkundige keuring

Wanneer er twijfels zijn over de bouwkundige staat, is het verstandig de woning bouwkundig te laten keuren. Hiervoor zijn er  (prijs)afspraken gemaakt met een Bouwkundig Adviesbureau. De kosten van een bouwtechnische keuring zijn niet inbegrepen in de aankoopbegeleiding.

Oplevering

Tussen het moment van aankopen en het daadwerkelijk in bezit krijgen van de woning zit een korte of lange periode. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Zodra de financiering rond is, kan de overdracht in principe plaatsvinden. In overleg met de verkoper, kan de afgesproken datum worden vervroegd.

Akte van levering

De getekende koopovereenkomst wordt door de notaris omgezet in een akte van levering. Ook deze akte controleert  de aankoopadviseur voor je

Inspectieronde

Op de dag van oplevering wordt er een afspraak gemaakt om samen nogmaals de woning te inspecteren. Ook de verkopend makelaar is hierbij aanwezig. Een inspectieronde is bedoeld om te controleren of de woning wordt opgeleverd zoals afgesproken. Zijn de roerende goederen achtergebleven, zijn er geen bijzonderheden zoals lekkages of beschadigingen. Tevens worden de meterstanden opgenomen.

Notaris

In de meeste gevallen kies je als koper de notaris. Bij de notaris vindt de daadwerkelijke overdracht van de woning plaats. De notaris neemt met zowel de koper als de verkoper contact op over de exacte datum van het transport. Door het ondertekenen van de akte van levering word je eigenaar van de woning. Direct na de overdracht wordt ook de hypotheekakte getekend. Nu worden ook de sleutels van de woning overhandigd.

Stel een vraag


Uw naam *

Telefoonnummer

Uw email *

Uw vraag

Beveiligingsvraag *