Hulp ouders

Schenken

Een andere, veelgebruikte optie om te helpen een huis te financieren is schenken. Het kind heeft hierdoor een lagere hypotheek nodig die past bij zijn inkomen. Ouders mogen eenmalig en maximaal € 100.000,- (2014) belastingvrij schenken, indien voor eigen huis geldt dit ook voor overige schenkers. Voorwaarde is dat het geld grotendeels wordt gebruikt voor concreet door de wetgever aangewezen doelen. Toegestane doelen zijn verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning en aflossing van de eigenwoningschuld. Zo’n schenking moet je wel kenbaar maken aan de Belastingdienst door middel van een aangifte schenkbelasting.

Maximaal €25.096 van de € 52.281,-mag vrij besteed worden. Als het kind een lening heeft zonder aftrekbare rente (niet voor eigen woning), kan hij dat bedrag vaak beter gebruiken om die lening af te lossen dan voor de aankoop van zijn huis.

Bij een periodieke schenking is het belangrijk die contractueel goed vast te leggen. De bank moet de zekerheid hebben dat de lasten die het kind zelf draagt, passen bij zijn inkomen. Bij een periodieke schenking kan het kind echter geen gebruikmaken van de NHG, bij een eenmalige schenking wel. 

Lenen

Uit berekeningen van de Consumentenbond blijkt dat een lening bijna altijd het voordeligst is. Veel ouders maken dan ook gebruik van deze constructie. Doordat de rente aftrekbaar is en de kinderen niet langer meer hypotheekrente betalen dan de ouders op hun spaargeld krijgen, levert een lening meer op dan bijvoorbeeld schenken. Over een schenking moet het kind boven een bepaald bedrag bovendien schenkbelasting betalen.

Het voordeel van een lening wordt groter naarmate de rente hoger is. Het kind kan dan meer aftrekken van de belasting. Ouders zullen naast de lening vaak periodiek een bedrag willen schenken. Jaarlijks kunnen zij € 5.229,-(2014) belastingvrij weggeven. Over het meerdere betaalt het kind 10% schenkbelasting.

Let op: het kind kan door een gedeeltelijke lening bij de ouders geen duurder huis kopen dan zonder die hulp. De bank telt de lening bij de ouders namelijk mee voor het bedrag dat het kind maximaal kan lenen. Een duurder huis kopen kan w̩l met een volledige financiering door de ouders, een schenking of een hoofdelijke garantie.

Garant of borg staan

Ouders kunnen borg staan voor de aflossingsverplichting van hun kind door mee te tekenen bij zijn hypotheek. Wanneer het kind de rente en eventuele aflossing niet meer kan opbrengen, doet de bank een beroep op de ouders. Dit mededebiteurschap vervalt (in overleg met de bank) als het kind de lening weer zelf kan dragen.

Nadeel van deze constructie is dat het kind geen NHG kan krijgen. Hoofdelijke garantie is niet toegestaan zonder een van de eerder genoemde constructies: een lening of periodieke schenking van de ouder aan het kind. Banken eisen namelijk dat de woonlasten van het kind in verhouding staan tot zijn inkomen. 

Overwaarde gebruiken 

Ouders kunnen de overwaarde van hun eigen woning als onderpand gebruiken voor een deel van de hypotheek van hun kind. Dit is de minst aantrekkelijke optie. Het kind kan, net als bij hoofdelijke garantie, namelijk geen hypotheek met NHG afsluiten. Erger is nog dat pa en ma in het uiterste geval hun eigen huis kwijtraken als zoon- of dochterlief de financi

Stel een vraag


Uw naam *

Telefoonnummer

Uw email *

Uw vraag

Beveiligingsvraag *